Bring the nature indoors

About Ayurveda

Ayurveda är sanskrit och betyder ”kunskap om livet” .
Den ayurvediska läkekonsten eller livsvetenskapen härstammar från Indien och vedatraditionen och har utvecklats under tusentals år.
Både tibetansk och kinesisk medicin har sina rötter i ayurvedan samt den tidiga grekiska medicinen. Ayurveda beskriver människokroppens funktioner via de tre doshorna Vata (luft,rymd ) Pitta (eld,vatten ) Kapha (vatten, jord) och anser att vi är genom elementen sammankopplade med hela universum. Samt att varje individ har sin egen unika sammansättning/ konstitution. Därmed har vi alla unika, olika, specifika förutsättningar och behov.
För att kunna identifiera den personliga kroppstypen så används främst pulstagning. Målet är att uppnå balans och därmed optimal hälsa och välbefinnande.
All ayurvedisk behandling går ut på att balansera livsenergierna inom oss. För att åstadkomma detta förses vi med dagliga personliga levnadsråd som rör kroppen, psyket och anden. Meditation och yoga är grundläggande redskap dessutom ges råd om kost samt mineraler, örter och eteriska oljor.
När jag studerade ayurveda fick vi med oss många enkla råd som lätt kan användas i det dagliga livet jag kommer att dela med mig från dessa med jämna mellanrum.

 
Ayurveda is sanskrit and means ”knowledge of life”.
The ayurvedic medicine or life sciences originated from India and the veda tradition since thousands of years.
Both Tibetan and Chinese medicine has its roots in ayurveda and the early Greek medicine.
Ayurveda describes the functions of the human body through the three doshas Vata (air, space), Pitta (fire,water) Kapha (water, earth) and that we are through the elements connected with the whole universe.
And that each individual has their own unique composition / constitution and different, specific conditions and needs.
In order to identify the personal body type goes mainly true pulse reading.
The goal is to achieve balance and optimal health and wellness.
All ayurvedic treatment is to balance life energies within us and provides daily personal advices related to the body, mind and spirit. Meditation and yoga is a fundamental tools in addition,choice of food, minerals, herbs and scents.
When I studied ayurveda we was taught simple advices to use in our daily life, I will share from these in regular intervals.

 
Namaste
Charlotte

FullSizeRender[2] 3

This oils and herbs I always store in my ayurvedic pantry

Sesame oil

FullSizeRender 12

Ghee

Ginger

Lemon

Turmeric

IMG_1208

Coconut oil

FullSizeRender 27

Rose oil

Lavender oil

Geranium oil

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.