Bring the nature indoors

Smart Sustainable Cities

Jag var på en mycket intressant föreläsning under gårdags eftermiddagen på KTH och i vackra Dome of visions. För att snabbt sammanfatta dagen i några korta meningar så innefattade föreläsningarna hur vi människor ska få städerna att bli odlingsbara. Att vi behöver bygga hållbara bostäder och utrusta oss för framtidens stora inflyttningar i städerna, samt hur vi väljer att bemöta de stora utmaningarna kring miljön.
Professor Dickson Despommier från Colombia University inledde och dedikerade sin föreläsning till Chief Oren Lyons som är en av initiativtagarna och grundare till Plantagon.

Några ord från hans föreläsning

Hur vi bygger green verical farms = odlingar på tak eller i byggnader
I dag används 70% av vattnet i jordbruket och djurhållning
Med indoor odling krävs det 70% mindre vatten
Green wash = när endast intentionen ligger på ytan
Människans utmaningar = Vatten- Mat – Fossila bränslen – Återuppbygga eco systemet
Använd naturen som guide när vi skapar dessa odlingar och samhällen
Den första farmen byggs nu i Linköping klar 2017

Föreläsningen som hölls om Stockholm stad av Gustaf Landahl chef för Stockholms stad miljö planering var spännande, Stockholm är den stad som faktiskt växer mest nu i Europa.
Samt Christina Lindbäck hållbarhets direktör från NCC som talade om environmental psychology något jag tilltalades mycket av.

I was on a very interesting lecture yesterday at KTH and in the beautiful Dome of visions.

To quickly summarize the day in a few short sentences that included lectures how to get the cities to become cultivable. That we need to build sustainable housing and equip us for the future large immigrations in the cities, and how we choose to respond to the great challenges of the environment.
Professor Dickson Despommier Columbia University began, and dedicated his lecture to the chief Oren Lyons, one of the initiators and founders of Plantagon.

Some words from his lecture

How we build green vertical farms – farms on roofs or buildings
Today, 70% of water in agriculture and animal husbandry
With indoor cultivation requires 70% less water
Green Wash- only when the intention is located on the surface
Man challenges – Aquatic Food – Fossil fuels – rebuild eco system
Use nature as a guide when we create these cultures and societies
The first farm is being built in Linköping complete in 2017
The lecture, held on Stockholm city Gustaf Landahl director of the Stockholm city environmental planning was exciting, Stockholm, city that actually grow the most in Europe.
And Christina Lindbäck Sustainability Officer of the NCC who spoke of Environmental Psychology something I was very happy about.

Love

Charlotte

FullSizeRender[2] 3

Future job gardener 

FullSizeRender[3] 3

Business as usual is over

FullSizeRender[4] 3

 

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.