Bring the nature indoors

Inviting nature

Att bjuda in naturen ”Bring the nature indoors” ser jag som en symbolisk handling, att återta kontakten med naturen inom oss.
Eftersom att det yttre rummet är en direkt reflektion av vårt inre rum så ser jag till möjligheten att skapa balans mellan dessa två via våra fem sinnen att ge rätt näring.

Vi består av samma byggstenar som universum vi är en del av alla dessa små partiklar. Jag är övertygad om att leva utifrån den sanningen skapar hälsa på djupet.
Inom ayurveda så beskriver man detta via de tre doshorna vata (rymnd, luft) pitta (vatten, eld) kapha (vatten ,jord) som är den ayurvediska beteckningen för elementen inom oss.
Genom att skapa livsrum och platser mer i samklang med denna tanke så höjer vi vår livstillvaro mer till dess rätta form är något jag starkt tilltalas av.

Inviting nature ”Bring the nature indoors” I see as a symbolic act, to regain contact with nature within us.
Because our outer room is a direct reflection of our inner space, I see the opportunity to create a balance between these two through our five senses to give the right nutrition.

We consist of the same building blocks as the universe we are a part of all these small particles. I am convinced to live from that truth creates health.
In ayurveda it describes this through the three doshas vata (space, air), pitta (water, fire) kapha (water, soil) is the ayurvedic term for elements within us.
By creating living spaces and places more in tune with this thought we are raising our lives more to its natural shape is something i strongly believe in.

Love

Charlotte

 

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.