Bring the nature indoors

It’s all about intention

It’s all about intention

När jag nu för fullt arbetar med mitt kommande konstprojekt och kollektions berättelse väcks såklart en massa tankar och tillika ställningstaganden inom mig. Vad den grundläggande intentionen i processen från början var, för den viktiga aspekten kring mitt arbete som konstnär är just att ställa dessa frågor varför och till vilken nytta.

Inspiration
Intention
Vilja
Syfte
Samverkan
Resultat

When I now fully working on my upcoming art projects and collections story awakened course a lot of thoughts and also positions within me. What the basic intent of the process from the beginning was, the important aspect about my work as an artist is precisely these questions why and for what purpose

Inspiration
Intention
Will
Purpose
Cooperation
Results

Love

Charlotte

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.