Bring the nature indoors

Food for your senses

Är en benämning som jag använder mig av i min workshop WORD OF COLORS©
Om man tänker på de dofter, synintryck, smaker och ljud som skänker lugn och balans till hjärta och sinne. Så kan man med lite eftertanke enkelt skapa miljöer som både stödjer samt får oss att känna mer balans och harmoni. Genom våra fem sinnen så upplever och registrerar vi den omvärld som vi befinner oss i. Våra sinnen är i sin tur kopplade till kroppens energisystem våra chakran dessa är våra känsligaste reflektorer, varifrån vi både sänder ut och tar emot energi.
Vad balanserar våra sinnen, här delar jag några tips.

-Färger
-Aromaoljor
-Kristaller & stenar
-Helande musik
-Maten är din medicin
-Meditation
-Massage
-Yoga

Is a term I use in my workshop WORD OF COLORS ©
If you think of the scent, sights, tastes and sounds that bring peace and balance to your heart and mind. Then it can be with a little thought easily to create environments that support our senses and makes us feel more in balance and harmony. Through our five senses we experience and records the environment we are in. Our senses are linked to the body’s energy system our chakras, these are our most sensitive reflectors, and from where we both transmit and receive energy.
What balances our senses here some tips.

-Colors 
-Aroma Oils
-Crystals & stones
-Healing music                                                                                                                                                     – The food is your medicine
-Meditation
-Massage
-Yoga
                                                                                                                                                               

Love

Charlotte

IMG_1315

 

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.