Bring the nature indoors

Color is a language

Färger är ett språk men hur kan jag så direkt och så självklart påstå det.
För att jag vilar mig på de gamla tusenåriga vediska lärorna som är min skola därifrån Ayurvedan är sprungen och där både yogan samt meditationen är viktiga verktyg till att nå balans.
Att hjälpa kroppen att nå till balans är grundprincipen inom Ayurvedan och färgerna är en viktig bit i denna verktygslåda.
Inom yogan talar man om chakra systemet människans energisystem där varje punkt i kroppen varje körtel eller om man väljer att hålla sig till ordet chakra vibrerar i olika hastighet för all vibration som träffar ljus skapar en ton en färg därav kroppens egna språk färgernas språk.

Varje chakra i kroppen har en inneboende uppgift i kroppen ett behov, när vi dras till vissa färger så talar kroppen till oss den vill att vi ska lyssna och förstå för kroppen är ett medvetande vår bundsförvant. Det visste de gamla visa i Indien för länge sedan och är något som den moderna vetenskapen i dag mer och mer visar belägg för.

Jag väljer i min workshop word of colors att tala om livsmål och syfte både när vi skapar om vår bostad och balanserar oss själva för allt hänger ihop.

För mer information om min kommande workshop

Vänligen kontakta.
[email protected]

Colors is a language and how can I so direct and so obvious say that.
For that I rest me in the old Vedic teachings who is my school and from where the Ayurveda comes ,and where both yoga and meditation are important tools to achieve balance.
To help the body to achieve balance is the basic principle of Ayurveda and the colors are important piece of this toolkit.
In yoga teachings there speaks of the chakra system, the human energy system in which every point in the body every gland, or if to choose to stick to the word chakra vibrates at different speeds all the vibration that hit the light creates a tone of color the body’s own language the language of color

Each chakra in the body has an intrinsic role a need, when we are drawn to certain colors the body speaks to us and wants us to listen and understand because the body is a consciousness our ally. It knew the old wise in India long ago and is something that the modern science more and more understands.

I highlight in my workshop word of colors to speak about our life goals and objectives of both when we create our residence or balance ourselves because everything is connected.

Love

Charlotte

For more information about my upcoming workshops,

Contact.
[email protected]

13667886_10157059118095391_6892641762250768392_o

For sue kreativ

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.