Bring the nature indoors

Vata Pitta Kapha

Vata Pitta Kapha är de tre doshor i ayurveda som beskriver människans sammansättning.Vata -rymd luft, Pitta – eld vatten, Kapha -vatten jord. Vi består av alla dessa tre doshor / de fem elementen men två är mer presenterde inom oss under livet men förändras med tiden.

Genom pulstagning registreras vår dosha ( konstitution) och de eventuella behov av balansering och behandling. Ayurveda är ett hälsosystem med strävan mot att förhindra sjukdom.

Ayurvedisk behandling består av.

Mat-ordineras efter dosha och säsong,

Massage-efter ordination

Yoga-beskrivs som medicinsk yoga

Meditation -för att balansera sinnet

 

Vata Pitta Kapha are the three doshas in Ayurveda describing the human constitution. Vata -air space, Pitta – fire water, Kapha – water-earth. We consist of all three doshas / five elements, but one or two of the above doshas are more present in us during life and changes with time. Through the pulse the dosha (our constitution) are recorded and the possible need for balancing and treatment, Ayurveda is a health system that has the incentive to prevent disease.
Ayurvedic treatment consists of

Food – prescribed after dosha and seasons

Massage – after ordination

Yoga – described as medicine yoga
Meditation – to balance the mind

Love

Charlotte

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.