Bring the nature indoors

Color and shades of Green

Att leva medvetet med färger är för mig av största betydelse.Från min betraktelse och erfarenhet så är känslan av färgers påverkan och djupare betydelse något vi naturligt bär inom oss, noterar emellanåt hur färger används som highlighters i kommunikation om trender, och grönt är nu det allra senaste enligt trendskapare. Men var står den färgen för när man frångår ytan och vänder sig till Vedan och dess mångtusenåriga visdomskälla, därifrån både Vastu shastra och Feng Shui har sina rötter. Grön är hjärtchakrat och supportar och balanserar vår sociala natur, kärlek och acceptans. Ett bra val i sovrum och rum som behöver mer harmoni, färgen balanseras med röd, rosa, guld, magenta.

 

To live consciously with colors is for me a great importance.From my observation and experience is the feeling of colors impact and deeper meaning something we naturally carry within us, note from time to time how color is used as highlighters in communication about trends, and green is now the latest choice. But what does the color green contain when you pass over from the surface and turns to Vedic wisdom and its source of thousands years, where both Vastu Shastra and Feng Shui has its roots. Green is the heart chakra and supports and balances our social nature, love and acceptance. A good choice in bedrooms and rooms that need more harmony, the color balanced with red, pink, gold, magenta.

Love

Charlotte

 

”Color is the place where our brain and the universe meets”
-Paul Klee

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.