Bring the nature indoors

Black and White

Betydelsen av motsatser – som syftar till att balansera. Svart och vitt symboliserar Ying / Yang feminin, maskulin, kontrasteffekten i natt och dag, naturens ständiga strävan efter balans. Inom den indiska läran Vastu Shastra är svart en färg som inte bör användas eller endast i sparsam mängd i interiörer eftersom den är negativ, medan den vita färgen symboliserar alla färger och har en renande inverkan. Men genom att blanda dessa två färger nås balans – färgen grå. Så om du väljer att använda svart/vit så bör du balansera med något levande som blommor och växter. Och komplettera med färger som grönt, rött, orange eller gul som jordar.

 

 
Importance of Opposites – seeking to balance. Black and white symbolises the Ying / Yang feminine, masculine, the important contrast effect in the night and day, the need of creation to always seek to balance. Within the Indian interior doctrine Vastu Shastra sees black as a colour that is not used in the interior, since it is negative, while the white colour symbolises all colours and has purifying property. By blending these two colours we easily get the balance – the colour grey. So if you decorate with black and white you should also balance with something living, flowers and plants. And supplement with colours such as green, red, orange or yellow which are grounding.

Love

Charlotte

Rug ”Angels” Photo Susanne Almers -Townhouse

Rug ”Diamond” Photo: Susanne Almers -Townhouse

Rug Yin & Yang 

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.