Bring the nature indoors

The creation of living environments

När jag skapar inredningar och ger råd till kunder, så utgår jag alltid från en holistisk plattform.

Men vad innebär det?  jo att man tillför hela människan i avvägningen av de olika beslut som skall fattas. Sinnernas mat är den tes som jag låter krydda med i skapandet av balanserade och hållbara hem.

Sinnevärlden är en viktig del i skapandet av boendemiljöer och arbetsplatser för med hjälp av våra sinnen så navigerar vi genom livet, det är via våra sinnen som vi påverkas på ett djupare plan.
Yta är en del av den rumsliga upplevelsen men det finns mycket mer än så att tillföra till en miljö.
Äkthet och sanning spelar absolut en viktig roll här, som att ting som beskrivs som hållbara material verkligen är hållbara och inte bara ord som svävar vackert över bilden.

Jag sitter just nu och planerar för kommande workshops, erbjuder även skräddarsydda kurser och föreläsningar i ämnen kopplade till miljö, hälsa, och hållbarhet.

Varmt välkomna!

Anna Charlotte

When I create interiors and give advise on this topic to clients, I always approach it from a holistic platform.

But what do I mean by this? It is that I add everything connected with my client as a whole human being to their habitat and I balance various decisions that need to be taken into account.

Food for the senses is my concept and something I always add to the creation of balanced and sustainable homes.

The world of senses is an important part of the creation of living environments and workplaces by our senses we navigate through life, and it is through our senses that we are affected on a much deeper level.

Surface is part of the spatial experience, but there is much more than that connected to adding to an environment.

Authenticity and truth definitely play an important role here, materials that are being described as sustainable, are truly durable and not just words that hover beautifully over the image.

I’m sitting right now and planning upcoming workshops so if you feel curious do not hesitate to show your interest, I also create customised courses and lectures on topics related to environment, health and sustainability.

Love

Anna Charlotte

Colours and surface in balance, with greens

 

For more information about my work-shops. [email protected]

Anna Charlotte is a Swedish textile artist with more than 25 years experience in the textile world. She is based with her Atelier in Stockholm & Paris. Her great interest in Eastern wisdom philosophy attracted her to the Indian medicine Ayurveda which she studied and obtained a degree in. This combined her overall thoughts and philosophy of life which she now teaches and lectures about, everything under its own composition called the language of colors, Word of Color.

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.