Bring the nature indoors

To consciously use colour in the creation of decor

Att medvetet använda färgterapi i skapandet av inredningar, innebär för att beskriva det kortfattat om att balansera en miljö med hjälp av naturligt solljus i kombination med färger.   Enligt ayurveda så kan färger och färgat ljus balansera och förbättra vår sinnesstämning.
Vilket är något som även modern psykologi har bekräftat, vetskapen om de goda effekterna som färg har på oss.

Betydelsen av färg och solenergi är kraftigt underskattad i det moderna samhället. Vår moderna livsstil kräver ofta att vi sitter i luftkonditionerade byggnader med liten eller ingen exponering för naturligt solljus.
Ayurvedisk färgterapi använder sig av en kombination mellan solljus och färg för att förbättra vårt mentala, emotionella, fysiska och andliga välbefinnande.
Färgat ljus har en terapeutiskt inverkan på sinne, kropp och själ.

Att använda stenar och kristaller är också en del av Ayurvedisk färgterapi eftersom stenar och kristaller besitter helande egenskaper som är balanserande för oss.
Blåfärgat ljus tillexempel skapar lugn och minskar stress och negativitet.
Det minskar också kroppstemperaturen, högt blodtryck, blå agat har också liknande egenskaper som färgen blå, och betraktas som en glädje- och kommunikationssten som hjälper till att balansera vårt halschakra.

Blå balanseras med färgen gul.

To consciously use colour therapy in the creation of decor, is to briefly describe, how to balance an environment using natural sunlight in combination with colours. According to Ayurveda, colours and colored lights can balance and improve our mood.

Modern psychology has also confirmed this and the good effects that colour has on us The importance of colour and solar energy is heavily underestimated in modern society. Our modern lifestyle often requires that we sit in air-conditioned buildings with little or no exposure to natural sunlight Ayurvedic colour treatment uses the combination of sunlight and colour to improve our mental, emotional, physical and spiritual well-being.

Coloured light is therapeutic for mind, body and soul.

Using stones and crystals is also a part of Ayurvedic Colour treatment because stones and crystals possess healing properties that are balancing for us. For example Blue-coloured light creates calm and reduces stress and negativity.

It also reduces body temperature, high blood pressure, blue agate also has similar properties as the blue colour, and is considered a joy and communication stone that helps balance our throat chakra.

Blue is balanced with the color yellow. 

Love 

Anna Charlotte

Rug Transformation Anna Charlotte Atelier Photo: Anne Nyblaeus

Anna Charlotte is a Swedish textile artist with more than 25 years experience in the textile world. She is based with her Atelier in Stockholm & Paris. Her great interest in Eastern wisdom philosophy attracted her to the Indian medicine Ayurveda which she studied and obtained a degree in. This combined her overall thoughts and philosophy of life which she now teaches and lectures about, everything under its own composition called the language of colors, Word of Color.

Contact: [email protected]

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.