Bring the nature indoors

Summer Space

I och med sommarens intåg i våra hus så förändras rummen vi lever i. Eller om man har lyckan med ett eget lantställe så kanske man redan låtit färgvalen få spegla den ljusare tiden. Att följa årstidens växlingar är av godo, precis som inom Ayurveda så ändrar man sin kost i rytm med årstidsväxlingarna och i samklang med sin konstitution, och så kan du också förändra ditt livsrum.

Naturligt ljus gör sig påmint under sommarhalvåret och med ljuset ett tydligt energipåslag.
Sommaren är eld-elementets hemvist och en naturlig balans blir då vattenelementets nedkylande och svalkande egenskaper.
För att översätta detta till ett mer begripligt sammanhang så använder jag mig gärna av färger.

Personligen så väljer jag gärna gult under sommaren en färg som representerar just elementet eld. Om man väljer gult så balansera då gärna med jordfärger eller kulörer innehållande mer svalkande egenskaper som blått eller vitt.
Att på ett enkelt sätt förändra sitt livsrum utan några större kostnader och arbetsinsats, ligger just i valet av textiler, mattor, kuddar, väggdekor, kristaller och stenar. Samt att tillföra växter och blommor.

With summer arriving in our houses, the rooms we live in change.  Or,  if you are lucky enough to be in a country house you may already have let the colour choices reflect the brighter time.

Following the changes in the seasons is a good thing, just like in Ayurveda, changing your diet in rhythm with the yearly changes and in keeping with its constitution, so you can also change your living space. Natural light becomes clear in the summer and with the light a clear energy barrier. Summer is the home of the fire-element, and then a natural balance becomes water’s cooling and cooling properties. 

To translate this into a more understandable context, I would like to use colours. Personally, I would like to choose yellow during the summer a color that represents just the element of fire. If you choose yellow, then please balance with soil colours or colours of more cool qualities like blue or white.

To easily change a room without any major cost or work effort, balance can be achieved by the choice of textiles, carpets, pillows and wall coverings, crystal & stones.  Adding plants and flowers is also a good remedy.

Love

Anna Charlotte

Anna Charlotte is a Swedish textile artist with more than 25 years experience in the textile world. She is based with her Atelier in Stockholm & Paris. Her great interest in Eastern wisdom philosophy attracted her to the Indian medicine Ayurveda which she studied and obtained a degree in. This combined her overall thoughts and philosophy of life which she now teaches and lectures about, everything under its own composition called the language of colors, Word of Color.

Contact: [email protected]

Lovely Photos: Richard von Hofsten,  Anne Nyblaeus 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.