Bring the nature indoors

Invited by Nature

Sommarkvällar är underbara tillika vilsamma, jag tar kameran med mig och promenerar längs den den gamla skogsvägens slingrande stråk upp till den djupa skogstjärnen. Det är en sann magi när naturen bjuder in. Grönt är hjärtats färg, och den mossgröna jordar.

Inom vedisk-alkemi så förklaras allt i vår existens med hjälp av naturen – kropp –själ –ande – hur man når fram till harmoni och balans. För allt finns redan här i vår existens. Att se på färger utifrån naturens lära har praktiserats i Indien inom den vediska kulturen sedan tusentals år. Där man förstod betydelsen av att skapa miljöer som länkar oss till naturen, en kunskap som går under namnet Vastu shastra – Knowleadge of the spirit of land and building.

Varför vissa färger gillar varandra mer än andra – kommer jag att berätta mer ingående om i mitt nästa blogginlägg.

 

Summer evenings are wonderful as well as restful, I like to take my camera with me and walk along the winding path of the old forest road up to the deep pond. It is truly magic when nature invites. Green is the colour of the heart, the moss green roots us.

In vedic- alchemy, everything is explained in our existence with the help of nature – body – soul – spirit – how to reach harmony and balance. Everything is already in our existence. Looking at colours based on the teachings of nature has been practiced in the Vedic culture in ancient India for thousands of years.

They understood the importance of creating environments that link us to nature, a knowledge that goes under the name Vastu Shastra – knowledge of the spirit of land and building.

Why some colours like each other more then others – I will describe in more detail in my next blog post.

Love

Anna Charlotte

Road too,.

Bring the nature indoors

Soil and moss tones

Green reflection of the sun light

Anna Charlotte is a Swedish textile artist with more than 25 years experience in the textile world. She is based with her Atelier in Stockholm & Paris. Her great interest in Eastern wisdom philosophy attracted her to the Indian medicine Ayurveda which she studied and obtained a degree in as Ayurvedic lifestyle consultant. This combined her overall thoughts and philosophy of life which she now teaches and lectures about, everything under its own composition called the language of colors, The Word of Colors©

Open soon! my new web-site: www.wocunity.com 

 

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

the latest posts

Stäng ramen för nyhetsbrevsprenumeration+

Vavawoom Highlights

Prenumera på vårt nyhetsbrev och ta del av inspiration, erbjudanden och tävlingar.

Bekräftelse öppnas i nytt fönster.